Kvalita

Kontrola kvality produktov a procesov zohráva kľúčovú hodnotu od začiatku výrobnej činnosti.

Neustálym zlepšovaním kvality vyrábaných produktov chceme zvyšovať spokojnosť zákazníkov, ktorá je pre nás prvoradá a k jej dosiahnutiu sú pre našu firmu rozhodujúce ciele:

 • Zabezpečenie kvality našich výrobkov a procesov,
 • Vytváranie stabilných podmienok pre plynulý priebeh procesu,
 • Minimalizácia strát spojená s výskytom nezhodných kusov u zákazníka,
 • Vhodný systém manipulácie a skladovania,
 • Optimalizácia procesov.

Zvyšovaním nárokov na kontrolu kvality, s rastom výroby a expedovaním na nové trhy sa zvýšili aj požiadavky na laboratórne testovanie.
V roku 2010 v spolupráci s materskou firmou Donghee Industrial sme zakúpili nové modernejšie technológie.
Našimi technológiami monitorujeme a garantujeme kvalitu produktov.

laboratoryPredmet činnosti laboratória

 • Testovanie
  • Mechanické skúšky
  • Odolnosť povrchových úprav
  • Špeciálne testy (tesnosť, hladina paliva, vákuový test...)
 • Príprava metalografických vzoriek,
 • Starostlivosť o meradlá.

Skúšobné metódy

 • Penetračná metóda,
 • Deštrukčná metóda,
 • Fordov kúpeľ,
 • Adhézia náteru.

Nielen moderné technológie, ale aj meradlá prispievajú k dosiahnutiu kvality produktov.
V rámci toho presnosť určených meradiel je pravidelne overovaná externými akreditovanými spoločnosťami.

Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED