Politika kvality

Globálny systém manažmentu kvality
Spokojnosť zákazníka pomocou kvalitných zdrojov

Aktivity

  • zlepšenie zabezpečenia kvality výrobku
  • Zlepšenie zabezpečenia kvality nových projektov a podnikov
  • založenie globálneho systému manažmentu kvality
  • Prehodnotiť efektivitu práce

qulity road

Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED