Business politika

DONGHEE Slovakia, s.r.o. stanovila novú firemnú politiku na rok 2013 odrážajúcu víziu spoločnosti a strategický zámer celej Donghee skupiny

2013 stratégia

  • buďme viac aktívny v napĺňaní súčasnej stratégie zákazníkov
  • znížme zákaznícke reklamácie zlepšením výsledkov kvality
  • posilnime konkurencieschopnosť v našom poli pôsobnosti
  • rozviňme obchodné aktivity smerom k novým zákazníkom
  • vytvorme inovatívny systém manažérstva kvality
  • prehodnoťme efektivitu práce systémom trvalého zlepšovania
  • znížime výdavky na kvalitu posilnením samotného systému kvality
  • reformujem etiku kvality našich zamestnancov
Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED