DONGHEE Slovakia

donghee slovakia

Založenie

DONGHEE Slovakia s.r.o. company,
založená 10.12.2004, 
zapísaná v obchodnom registri 18.01.2005

Rozloha

65 482 m2, zastavaná plocha 94 %

 

Spoločnosť v súčasnej dobe zamestnáva v trojzmennej prevádzke 490 zamestnancov z čoho 70 zamestnancov pracuje v administratíve a 420 zastáva výrobné a výrobu podporujúce pozície. Spoločnosť taktiež pracovne využíva 50 agentúrnych zamestnancov.
Donghee Slovakia s.r.o. (DHS) je súčasťou skupiny Donghee Group (DHG), ktorá sa v automobilovom priemysle prepracovala na popredné miesto v Juhokórejskej republike a získala výbornú reputáciu na svetovom trhu.
V súčasnosti má skupina DHG viacero pobočiek v Európe. Konkrétne sa jedná o DH Slovenská republika, Česká Republika. Následne sa ďalšie pobočky nachádzajú v Rusku, Číne, Turecku a v Kórei.
Stopercentným vlastníkom spoločnosti DHS je Donghee Industrial CO. Ltd so sídlom v Kórejskej republike. Základné imanie spoločnosti DHS. dosahuje výšku 11 852 321 €.
Spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality, ktorý sa úspešne podarilo certifikovať podľa normy ISO TS 16949:2002 v roku 2008 a následne recertifikovať v zmysle normy ISO TS 16949:2009 v roku 2011. V apríli 2011 DHS splnila požiadavky normy OSO 14001:2004 a tým jej bol udelený certifikát pre systém environmentálneho manažérstva. Od roku 2012 spoločnosť pôsobí ako schválený hospodársky subjekt s certifikátom AEO.

Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED