Vzdelávanie

Donghee Slovakia s.r.o. sa aktívne podieľa a podporuje svojich zamestnancov v ich odbornom raste prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Svojim zamestnancom poskytujeme možnosť zdokonaľovať sa v už nadobudnutých zručnostiach i kvalifikácii, a zároveň rozširovať svoje vedomosti aj v iných oblastiach. 

Kladieme dôraz na to, aby mal každý zamestnanec, v rámci výkonu práce, dostatočnú kvalifikáciu:

  • zaškoľujeme novo prijatých zamestnancov formou viacúrovňového adaptačného plánu
  • zaškolenie na pracovisku
  • zabezpečujeme odborné školenia pre potreby pracovného miesta a obsluhu zariadení
  • VZV, zdvíhacie zariadenia, zváračský preukaz, ....
  • dbáme na povinné preškolenia zamestnancov vyplývajúcich zo zákona
  • podporujeme a umožňujeme ďalšie vzdelávanie zamestnancov podľa potreby spoločnosti, ale aj podľa individuálnych potrieb
  • odborné kurzy
  • jazykové kurzy

V roku 2012 naša spoločnosť odštartovala projekt vzdelávania „Managing and leading“ na zlepšie komunikácie, spolupráce, zvýšenie odolnosti voči stresu, sebaovládania pre riadiacich pracovníkov. V tomto projekte plánujeme pokračovať i v roku 2013. 

Okrem iných vzdelávacích aktivít sa zúčastňujeme aj vzdelávacieho programu, ktorý organizuje spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. pre svojich dodávateľov, v rámci zlepšenia komunikácie, spolupráce a odbornej výkonnosti zamestnancov.

Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED