Ako sa uchádzať o zamestnanie

Ako sa môžete uchádzať o zamestnanie?

Môžete:

 1. vyplniť online dotazník s možnosťou priloženia vlasntého životopisu v slovenskom alebo anglickom jazyku, spolu so žiadosťou o zamestnanie a súhlasom so spracovaním údajov
 2. zaslať životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku, spolu so žiadosťou o zamestnanie a súhlasom so spracovaním údajov priamo priamo na mail
 3. zaslať životopis resp. dotazník v slovenskom alebo anglickom jazyku, spolu so žiadosťou o zamestnanie a súhlasom so spracovaním údajov poštou na adresu: 
  Donghee Slovakia s.r.o. 
  SNP 768/150
  013 24 Strečno
  Slovakia

Nezabudnite:

 1. uviesť názov pozície, o ktorú máte záujem
 2. žiadosť doplniť o Súhlas so spracovaním osobných údajov

Priebeh výberového konania:

 1. interný výber vhodných kandidátov
 2. pozvanie na pohovor prípadne zaslanie odpovede nevyhovujúcim kandidátom
 3. výberové konanie prebieha formou osobného pohovoru za účasti zástupcov personálneho a príslušného oddelenia, pre ktoré sa výberové konanie uskutočňuje
 4. v prípade 2. kola, sú kandidáti opäť prizvaní na osobný pohovor s účasťou aj kórejského manažmentu (jedná sa len o administratívne pozície resp. špeciálne robotnícke profesie)
 5. súčasťou osobného pohovoru môžu byť aj odborné, jazykové alebo zručnostné testy
Donghee Slovakia, s.r.o. SNP 768/150, 013 24, Strečno, Slovakia       Tel. +421 41 507 9600       E-mail donghee@donghee.sk
COPYRIGHT © 2013-2021 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED